1- چگونه می توانم به سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم دسترسی داشته باشم؟

به آدرس اینترنتی https://diglib.muq.ac.ir/ مراجعه نمایید.

2-  دانشگاه علوم پزشکی قم به کدام پایگاه های اطلاعاتی دسترسی دارد؟

فهرست پایگاه های اطلاعاتی و وضعیت دردسترس بودن آن ها، در سایت کتابخانه دیجیتال، منوی فهرست منابع، قابل مشاهده می باشد.

  3- چگونه می توانم خارج از دانشگاه به پایگاه های اطلاعاتی دسترسی داشته باشم؟

نحوه دسترسی خارج از دانشگاه تحت همین عنوان در سایت کتابخانه دیجیتال بارگزاری شده است.

  4- به شبکه درخواست مقاله( دانش لینک) چگونه می توانم دسترسی داشته باشم؟

به آدرس http://muq.daneshlink.ir/ مراجعه نمایید و پس از ثبت نام می توانید منابع مورد نیاز خود را جستجو و دانلود نمایید.

 5-  اگر سوالی در خصوص منابع دیجیتال داشتم کجا می توانم سوالم را مطرح کنم؟

در سایت کتابخانه دیجیتال، قسمت " از کتابدار بپرس" می توانید سوال خود را مطرح کنید.