8 مورد یافت شد

السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/السلام-علیک-یا-ابا-صالح-المهدی-ادرکنی

السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی السلام علیک یا ابا صالح المهدی ادرکنی نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت / چلچله از شادمانی شب نخفت آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت / تا که رازش با گل نرگس بگفت سرو حیران شد از آن...

01/12/16 14:14

برگزاری کارگاه حضوری " مقاله نویسی انگلیسی"

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/برگزاری-کارگاه-حضوری-%22-مقاله-نویسی-انگلیسی%22

برگزاری کارگاه حضوری " مقاله نویسی انگلیسی" برگزاری کارگاه حضوری " مقاله نویسی انگلیسی" کارگاه آموزشی "مقاله نویسی انگلیسی" با حضور دکتر محمدباقر رکنی "هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران" یکشنبه مورخ...

01/12/13 11:06

کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی"

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/کارگاه-حضوری-%22مقاله-نویسی-انگلیسی%22

کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی" کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی" کارگاه حضوری "مقاله نویسی انگلیسی" با حضور دکتر محمدباقر رکنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، چهارشنبه 1401/11/26 در سالن آمفی...

01/11/24 11:32

کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟"

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/کارگاه-آموزشی-%22چگونه-اثربخشی-پژوهش-خود-را-افزایش-دهیم؟%22

کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟" کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟" کارگاه آموزشی "چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟" با حضور دکتر پیام کبیری دکترای تخصصی...

01/11/16 10:33

تکریم و معارفه رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/-تکریم-و-معارفه-رئیس-گروه-اطلاع-رسانی-پزشکی-و-منابع-علمی-دانشگاه

تکریم و معارفه رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه تکریم و معارفه رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه این مراسم در سالن شهید سلیمانی با حضور دکتر عالی معاون محترم تحقیقات و فناوری...

01/10/11 11:02

دسترسی به سامانه مشابهت یاب برقرار شد.

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/دسترسی-به-سامانه-مشابهت-یاب-برقرار-شد·-

دسترسی به سامانه مشابهت یاب برقرار شد. دسترسی به سامانه مشابهت یاب برقرار شد. دسترسی به سامانه مشابهت یاب برقرار شد. دسترسی به سامانه مشابهت یاب مورد تایید وزارت بهداشت ویژه اعضای هیئت علمی و کارگروه های...

01/06/21 11:59

جلسه کتابداران دانشکده ها و مراکز خدمات بهداشتی درمانی با معاون تحقیقات و فناوری

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/جلسه-کتابداران-دانشکده-ها-و-مراکز-خدمات-بهداشتی-درمانی-با-معاون-تحقیقات-و-فناوری

معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد کتابداران دانشکده ها و مراکز خدمات بهداشتی درمانی با معاون تحقیقات و فناوری و مدیر گروه اطلاع رسانی و مدیر توسعه و فناوری دانشگاه دیدار کردند. در این دیدار دکتر کوهپایی ضمن خوشامدگویی به حاضران، کتابداری و اطلاع رسانی را...

01/03/24 09:43

وبینار آموزشی scopus

https://diglib.muq.ac.ir/اخبار/وبینار-آموزشی-scopus

وبینار آموزشی scopus وبینار آموزشی scopus وبینار آموزشی scopus کپی لینک کوتاه گروه خبری : کد خبر :51512 کلمات...

01/03/09 10:22