کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم

درباره کتابخانه

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها

دستاوردها

پایگاه های اطلاعاتی جهان

web of science

web of science

پایگاه های اطلاعاتی استنادی web of science

1400/01/29 گروه
پایگاه اطلاعاتی scopus

پایگاه اطلاعاتی scopus

دسترسی به پایگاه استنادی scopus

1400/01/24 گروه

پایگاه های اطلاعاتی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی