کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم

درباره کتابخانه

برگزاری کارگاه آموزش کتابداران در دوران کرونا ویژه هفته کتاب

برگزاری کارگاه آموزش کتابداران در دوران کرونا ویژه هفته کتاب

دسترسی به پایگاه uptodate برقرار شد.

دسترسی به پایگاه uptodate برقرار شد.

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of sience

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی web of sience

یک قدم تا جهانی شدن نشریات دانشگاه علوم پزشکی قم

یک قدم تا جهانی شدن نشریات دانشگاه علوم پزشکی قم

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
انتصاب سرکار خانم دکتر مهراندشت به عنوان رئیس گروه اطلاع و منابع علمی پزشکی

انتصاب سرکار خانم دکتر مهراندشت به عنوان رئیس گروه اطلاع و منابع علمی پزشکی

انتصاب سرکار خانم دکتر مهراندشت به عنوان رئیس گروه اطلاع و منابع علمی پزشکی

1399/01/17

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو

دستاوردها

پایگاه های اطلاعاتی جهان

سامانه نوپا

سامانه نوپا

سامانه نوپا

1400/06/14 گروه
سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

سامانه منبع یاب

1400/06/14 گروه
سامانه مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

سامانه مشابهت یاب

1400/06/14 گروه
پایگاه اطلاعاتی scopus

پایگاه اطلاعاتی scopus

دسترسی به پایگاه استنادی scopus

1400/01/24 گروه

پایگاه های اطلاعاتی ایران

دسترسی خارج از دانشگاه

دسترسی خارج از دانشگاه

1400/08/05 گروه