کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی قم

درباره کتابخانه

  • 1399/06/15 - 08:46
  • 100
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ارتقاء سامانه مشابه یاب و دسترسی گسترده و دقیق تر کاربران به نتایج مشابه یابی ویژه اعضای هیئت علمی

ارتقاء سامانه مشابه یاب و دسترسی گسترده و دقیق تر کاربران به نتایج مشابه یابی ویژه اعضای هیئت علمی

ارتقاء سامانه مشابه یاب و دسترسی گسترده و دقیق تر کاربران به نتایج مشابه یابی ویژه اعضای هیئت علمی

 

ارتقاء سامانه مشابه یاب و دسترسی گسترده و دقیق تر کاربران به نتایج مشابه یابی ویژه اعضای هیئت علمی با آدرسhttps://ppc.research.ac.ir/

 

 

  • گروه خبری : اسلایدشو
  • کد خبر : 37072
کلمات کلیدی